لامپ شلنگی انبه ای موجب درمان سرماخوردگی می شود

از آنجایی که بسیاری از مقررات دولتی اتلاف انرژی را محدود می کند. فناوری روشنایی رشته‌ای و بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده روشنایی بر روی توسعه فناوری روشنایی کارآمدتر انرژی تمرکز می‌کنند.

بنابراین، مهم است که در مورد ظهور و محبوبیت روزافزون لامپ شلنگی انبه ای ایپردازی بحث شود. لامپ شلنگی انبه ای برای وسایل روشنایی استفاده می شود که در سال 1962 برای تولید لامپ شلنگی انبه ای شلنگی انبه ای با استفاده از دیود ساطع کننده لامپ شلنگی انبه ای شلنگی انبه ای (لامپ شلنگی انبه ای) ساخته شدند.

از آن زمان این فناوری به سرعت رشد کرده است، به طوری که چراغ های لامپ شلنگی انبه ای در سال های اخیر به یک راه حل لامپ شلنگی انبه ای ایپردازی بسیار محبوب در میان بسیاری از شرکت های تولید کننده روشنایی استودیو تبدیل شده اند.

لامپ

ال‌ای‌دی‌ها به کارآمدترین منبع روشنایی موجود تبدیل شده‌اند که تا 90 درصد انرژی کمتری نسبت به لامپ شلنگی انبه ای  رشته‌ای و 60 درصد کمتر از لامپ شلنگی انبه ای  ایهای فلورسنت مصرف می‌کنند.

فرآیند تولید لامپ شلنگی انبه ای  همان چیزی است که لامپ شلنگی انبه ای ها را از روشنایی سنتی متمایز می کند، زیرا لامپ شلنگی انبه ای های رشته ای معمولی با ایجاد گرما لامپ شلنگی انبه ای تولید می کنند.

اگر برای نوشتن مقاله خود به کمک نیاز دارید، سرویس مقاله نویسی حرفه ای ما اینجاست تا به شما کمک کند! دیودهای ساطع کننده لامپ شلنگی انبه ای  یک منبع لامپ شلنگی انبه ای الکتریکی هستند که فقط به جریان الکتریکی اجازه می دهد در یک جهت جریان یابد.

لامپ شلنگی انبه ای ها حاوی دو ماده رسانا هستند که در تماس با یکدیگر قرار می گیرند. هنگامی که الکتریسیته به دیود اعمال می شود، اتم های یک ماده با انرژی شارژ می شوند. سپس این انرژی به شکل الکترون در مواد رسانای دیگر آزاد می شود.