آنالیز شیمیایی آلومینیوم موجود در فویل آلومینیومی

با توجه به نتایج حاصل از آنالیز فویل آلومینیوم ضخیم، ما به این نتیجه جدید رسیده ایم که علاوه بر حقایق شناخته شده ای که قبلا منتشر شده بود، پوست به عنوان یک مانع طبیعی تأثیر عمده ای بر انتقال آلومینیوم دارد.

ما فرض می کنیم که هر سه لایه پوست (اپیدرم، درم و ساب پوست) دارای خواص بازدارنده هستند و اجزای آنها مانند فیبرهای پروتئینی به ویژه کراتین، کلاژن و الاستین مسئولیت مستقیم نفوذناپذیری آلومینیوم به لایه های داخلی غذا را دارند.

برعکس، از نتایج ما بیان شده بود که فویل آلومینیوم پشت چسب دار در برابر خوردگی در محدوده pH 4-8.5 مقاوم است (لامبرتی و اسچر).

فویل

مشخص شد که در حین پخت مواد غذایی پیچیده شده در فویل آلومینیوم چسبی نخ دار در دماهای پایین تر (<160 درجه سانتیگراد)، نشت آلومینیوم با سرعت کمتری نسبت به زمانی است که فرآیند پخت در دمای بالای 220 درجه سانتیگراد انجام می شود (Turhan, 2006).

مطالعات قبلی نشان می دهد که دمای پخت و پز به دلیل تغییر لایه اکسید از یک ساختار آمورف به یک ساختار کریستالی، تأثیر بیشتری بر شستشوی آلومینیوم نسبت به زمان پخت دارد.

رفتار مشابهی را می توان در ماتریس هایی با محتوای بافت داخل عضلانی مختلف فرض کرد، یعنی آلومینیوم در مقادیر بیشتری در لایه های عمیق تر گوشت ماهی (که محتوای پروتئین های استروما بسیار کمی دارند) در مقایسه با گوشت پستانداران یا مرغ وجود دارد.

محتویات آلومینیوم موجود در نمونه‌های سینه اردک مرین شده، اعم از ترشی شده و بدون پوست، بدون پوست و با پوست در شکل 3،3 نشان داده شده است که تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (PCA) را نشان می‌دهد.

PCA تفاوت های بسیار قابل توجهی را در سطوح محتوای آلومینیوم بین نمونه های آنالیز شده سینه اردک نشان می دهد.

نشان دادن تفاوت‌های آماری معنی‌دار (05/0p<) در بین نمونه‌های پخته شده و پیچیده شده در فویل آلومینیوم غذا مختلف، به ویژه تفاوت‌ها (05/0p<)، بین نمونه‌های بدون پوست و با پوست قابل توجه است (شکل 33).

وجود یون‌های آلومینیوم در مواد غذایی و به‌ویژه آلودگی ثانویه مواد غذایی به آلومینیوم خطری را برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد زیرا عناصری مانند روی، منیزیم و آهن برای ارگانیسم ضروری هستند و هیچ مطالعه علمی نشان نداده است که آلومینیوم نقش مهمی برای زندگی دارد.

ارگانیسم (شفر و سیفرت، 2006؛ استال و همکاران، 2018).

در مقابل، مصرف آلومینیوم نشان دهنده یک خطر برای سلامتی است که بر سیستم عصبی، استخوان‌ها و سیستم خونساز تأثیر می‌گذارد (Becaria، Campbell و Bondy، 2002).

 • منابع:
  1. Aluminum contamination of food during culinary preparation: Case study with aluminum foil 

 • تبلیغات:
  1. استفاده از بهار نارنج برای تنظیم دمای خانه
  2. ماسک صورت ورقه ای باعث تغییر رنگ پوست می شود
  3. ایده هایی برای کارآفرینی کودکان در خانه که نمی دانستید
  4. با مصرف پرتغال خونی از سرطان خون جلوگیری کن